Warranty & Registration

Mēs, Milwaukee komanda, ļoti lepojamies ar produktiem un pakalpojumiem, ko piedāvājam saviem profesionālajiem klientiem. Ņemot to vērā, ar prieku piedāvājam papildu aizsardzību, pagarinot mūsu garantijas nosacījumu termiņu līdz 3 gadiem*.

Šis pakalpojums jums ir pieejams bez maksas, ja jūs reģistrējat savu Milwaukee elektrisko instrumentu 30 dienu laikā no iegādes brīža. Garantijas pagarinājums neattiecas uz atkārtoti uzlādējamajiem akumulatoriem**, akumulatoru lādētājiem un jebkuru komplektācijā ietilpstošo piederumu. Tas neietekmē likumīgās tiesības. Pagarinātā garantija ir pieejama vienīgi elektriskajiem instrumentiem, kas iegādāti ne ātrāk par 01.01.2008.

Reģistrējiet savu Milwaukee instrumentu šeit

Tas neietekmē jūsu likumīgās tiesības. Tiek piemēroti standarta garantijas noteikumi un nosacījumi. M18 naglotāji (M18 CN18GS & M18 CN16GA) nav daļa no pagarinātās garantijas programmas

 

Garantijas noteikumi un nosacījumi

 

1. Galalietotāja garantijas periods ir 12 mēneši un tas stājas spēkā ar ierīces iegādes brīdi. Tas ir jāapliecina faktūrrēķinam vai cita veida pirkuma apliecinājumam. Šis 12 mēnešu garantijas periods neattiecas uz instrumentiem, kas tiek izmantoti nomāšanas nolūkiem. Ja jums ir kādi jautājumi par mūsu garantijas politiku attiecībā uz instrumentu nomu, lūdzu, zvaniet pa tālruni +44 (0) 1628 894400.


2. Visu to Milwaukee elektrisko instrumentu garantijas periods, kas iegādāti pēc 2008. gada 1. janvāra šeit norādītajās valstīs, tiks pagarināts līdz trim gadiem ar nosacījumu, ka galalietotāji reģistrē savus nesen iegādātos instrumentus pagarinātajai garantijai tiešsaistē četru nedēļu laikā no iegādes brīža. M18 naglotāji (M18 CN18GS & M18 CN16GA) nav daļa no pagarinātās garantijas programmas


Reģistrēties pagarinātajai garantijai var vienīgi to valstu klienti, kas norādītas tiešsaistes reģistrācijas veidlapā šeit. Turklāt klientiem ir jāpiekrīt to datu saglabāšanai, ko nepieciešams ievadīt tiešsaistē. Par pagarinātās garantijas apstiprinājumu kalpos reģistrācijas apstiprinājums, kas tiek izsūtīts e-pasta formā, un čeka oriģināls, uz kura norādīts iegādes datums. Garantijas pagarinājums neattiecas uz instrumentiem, kas tiek izmantoti nomāšanas nolūkiem, atkārtoti uzlādējamajiem akumulatoriem**, akumulatoru lādētājiem un jebkuru komplektācijā iekļauto piederumu. Jūsu likumīgās tiesības netiek ietekmētas.

3. Garantija tās darbības perioda laikā sedz visus produkta defektus vai bojājumus, kas nepārprotami ir radušies nekvalitatīva izgatavošanas procesa vai materiālu dēļ un ir ierobežota līdz nepieciešamo remontdarbu veikšanai un/vai noregulēšanai. Garantija neattiecas uz:

  • produktu, kas, iesniedzot to remontdarbu veikšanai, ir nepilnīgs;
  • bojājumiem vai atbildību par bojājumiem, kas radusies nepareizas lietošanas, ļaunprātīgas izmantošanas, nejaušu vai tīšu lietotāja darbību, nepareizas apkopes, neapdomīgas izmantošanas vai nevērības dēļ un šo iemeslu rezultātā;
  • bojājumiem vai atbildību par bojājumiem, kas radusies, galalietotājam neievērojot šajā produkta rokasgrāmatā izklāstītās darbības procedūras;
  • bojājumiem vai atbildību par bojājumiem, kas radusies nekvalificētu profesionāļu veikta remonta un nesankcionēta remonta dēļ;
  • darbības traucējumiem, kas radušies dabiska nodiluma un nolietojuma dēļ, tostarp, bet ne tikai, aizdedzes sveču, dzensiksnu/zobsiksnu, gaisa filtru, kontaktu, sūkņa vārstu, gultņu un virzuļgredzenu nodiluma un nolietojuma dēļ;
  • darbības traucējumiem, kas radušies nesankcionētas vai nepareizas lietošanas vai tehniskās apkopes vai pārslogošanas dēļ;
  • piederumiem, tostarp, bet ne tikai, akumulatoru blokiem, spuldzēm, asmeņiem, uzgaļiem, maisiem, drošinātājiem un degvielu;
  • bojājumiem vai atbildību par bojājumiem, kas radusies modifikāciju vai tādu piederumu un/vai uzgaļu uzstādīšanas dēļ, kuru saderību īpaši nav apstiprinājis uzņēmums Milwaukee Powertools.


Ja mēs kāda iemesla dēļ nespēsim salabot jūsu instrumentu, mums ir tiesības nomainīt to pret līdzvērtīgu instrumentu vai instrumentu ar uzlabotām specifikācijām.

4. Apkopei produkts ir jānosūta vai jānogādā kādā no Milwaukee Powertools pilnvarotajām tehniskās apkopes stacijām, kas katrai valstij norādītas šajā tehnisko apkopes staciju adrešu sarakstā. Dažās valstīs jūsu Milwaukee Powertools produkcijas izplatītājs apņemas nosūtīt produktu Milwaukee Powertools tehniskās apkopes struktūrai. Nosūtot produktu uz AEG tehniskās apkopes staciju, produktam ir jābūt

droši iepakotam, uz tā iepakojuma ir jānorāda sūtītāja adrese un, ja iespējams, jāpievieno īss bojājuma apraksts.

5. Garantijas remonts tiek nodrošināts bez maksas. Tas nepagarina garantiju vai neuzsāk jaunu garantijas periodu. Nomainītās detaļas kļūst par mūsu īpašumu. Dažās valstīs piegādes izmaksas vai pasta izdevumus ir jāsedz sūtītājam.

Reģistrējiet savu Milwaukee instrumentu šeit