Ilgtspējība
Mūsu apņemšanās ievērot ilgtspējības principus ir cieši saistīta ar mūsu degsmi radīt inovācijas. Uzziniet, kā mēs pastāvīgi radām un izstrādājam risinājumus ar mērķi sniegt ieguldījumu resursu saglabāšanā, atkritumu apjoma samazināšanā un energoefektivitātes uzlabošanā.
Ilgtspējība
Mūsu apņemšanās ievērot ilgtspējības principus ir cieši saistīta ar mūsu degsmi radīt inovācijas. Uzziniet, kā mēs pastāvīgi radām un izstrādājam risinājumus ar mērķi sniegt ieguldījumu resursu saglabāšanā, atkritumu apjoma samazināšanā un energoefektivitātes uzlabošanā.
Ilgtspējība
Tehnoloģija
Iepakojums
MX FUEL™
Iepakojums
Ilgtspējība
  • Ilgtspējība
  • Tehnoloģija
  • Iepakojums
  • MX FUEL™
  • Iepakojums

MŪSU APŅEMŠANĀS IEVĒROT ILGTSPĒJĪBAS PRINCIPUS IR CIEŠI SAISTĪTA AR MŪSU DEGSMI RADĪT INOVĀCIJAS. UZZINIET, KĀ MĒS PASTĀVĪGI RADĀM UN IZSTRĀDĀJAM RISINĀJUMUS AR MĒRĶI SNIEGT IEGULDĪJUMU RESURSU SAGLABĀŠANĀ, ATKRITUMU APJOMA SAMAZINĀŠANĀ UN ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANĀ.


MX FUEL™: PILNĪGA EMISIJU NOVĒRŠANA DARBA VIETĀ
MX FUEL™: PILNĪGA EMISIJU NOVĒRŠANA DARBA VIETĀ
MX FUEL™: PILNĪGA EMISIJU NOVĒRŠANA DARBA VIETĀ
MX FUEL™ sistēma garantē lielai noslodzei paredzētu jaudu instrumentiem, kuri parasti izmanto degvielas nodrošināto jaudu, tādējādi darba vietā pilnībā novēršot emisiju izdalīšanos. Tā kā MX Fuel sistēma novērš CO2 emisiju un cieto daļiņu izdalīšanos, tā rada drošāku un veselīgāku vidi darbiniekiem un izslēdz piesārņojošo vielu rašanos.
Samazināts iepakojuma materiāla apjoms
AKUMULATORU OTRREIZĒJĀ PĀRSTRĀDE
MX FUEL™: PILNĪGA EMISIJU NOVĒRŠANA DARBA VIETĀ
MX FUEL™: PILNĪGA EMISIJU NOVĒRŠANA DARBA VIETĀ
MX FUEL™ sistēma garantē lielai noslodzei paredzētu jaudu instrumentiem, kuri parasti izmanto degvielas nodrošināto jaudu, tādējādi darba vietā pilnībā novēršot emisiju izdalīšanos. Tā kā MX Fuel sistēma novērš CO2 emisiju un cieto daļiņu izdalīšanos, tā rada drošāku un veselīgāku vidi darbiniekiem un izslēdz piesārņojošo vielu rašanos.