Ilgtspējība
Mūsu apņemšanās ievērot ilgtspējības principus ir cieši saistīta ar mūsu degsmi radīt inovācijas. Uzziniet, kā mēs pastāvīgi radām un izstrādājam risinājumus ar mērķi sniegt ieguldījumu resursu saglabāšanā, atkritumu apjoma samazināšanā un energoefektivitātes uzlabošanā.
Ilgtspējība
Mūsu apņemšanās ievērot ilgtspējības principus ir cieši saistīta ar mūsu degsmi radīt inovācijas. Uzziniet, kā mēs pastāvīgi radām un izstrādājam risinājumus ar mērķi sniegt ieguldījumu resursu saglabāšanā, atkritumu apjoma samazināšanā un energoefektivitātes uzlabošanā.
Ilgtspējība
Tehnoloģija
Iepakojums
MX FUEL™
Iepakojums
Ilgtspējība
  • Ilgtspējība
  • Tehnoloģija
  • Iepakojums
  • MX FUEL™
  • Iepakojums

MŪSU APŅEMŠANĀS IEVĒROT ILGTSPĒJĪBAS PRINCIPUS IR CIEŠI SAISTĪTA AR MŪSU DEGSMI RADĪT INOVĀCIJAS. UZZINIET, KĀ MĒS PASTĀVĪGI RADĀM UN IZSTRĀDĀJAM RISINĀJUMUS AR MĒRĶI SNIEGT IEGULDĪJUMU RESURSU SAGLABĀŠANĀ, ATKRITUMU APJOMA SAMAZINĀŠANĀ UN ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANĀ.


AKUMULATORU OTRREIZĒJĀ PĀRSTRĀDE
AKUMULATORU OTRREIZĒJĀ PĀRSTRĀDE
AKUMULATORU OTRREIZĒJĀ PĀRSTRĀDE
MILWAUKEE® B2B aprīkojuma pieņemšanas pakalpojums atvieglo akumulatoru otrreizējo pārstrādi un likvidēšanu, ļaujot jums izpildīt likuma prasības attiecībā uz elektriskā aprīkojuma atkritumu likvidēšanu. Mēs reģenerējam un otrreizēji pārstrādājam akumulatoru komponentus un tajos izmantotās vielas, piemēram, litiju, tādējādi samazinot izejvielu patēriņu un atkritumu apjomu.
MX FUEL™: PILNĪGA EMISIJU NOVĒRŠANA DARBA VIETĀ
Samazināts iepakojuma materiāla apjoms
AKUMULATORU OTRREIZĒJĀ PĀRSTRĀDE
AKUMULATORU OTRREIZĒJĀ PĀRSTRĀDE
MILWAUKEE® B2B aprīkojuma pieņemšanas pakalpojums atvieglo akumulatoru otrreizējo pārstrādi un likvidēšanu, ļaujot jums izpildīt likuma prasības attiecībā uz elektriskā aprīkojuma atkritumu likvidēšanu. Mēs reģenerējam un otrreizēji pārstrādājam akumulatoru komponentus un tajos izmantotās vielas, piemēram, litiju, tādējādi samazinot izejvielu patēriņu un atkritumu apjomu.