Jaunas tehnoloģiskās virsotnes sasnieguši instrumenti
Koncentrēšanās uz nozari
Plaša sistēmas saderība

MX FUEL™ INSTRUMENTU KLĀSTS

MX FUEL™ INSTRUMENTU KLĀSTS

MX FUEL™ 350 mm ripzāģis
 • PILNĪGA 350 MM GRIEŠANAS KAPACITĀTE
 • ĀTRĀKA GRIEZUMU VEIKŠANA NO DARBA SĀKUMA LĪDZ BEIGĀM
 • NOVĒRSTI BENZĪNA MOTORA RADĪTIE IEROBEŽOJUMI
Uzzināt vairāk
MX FUEL™ 25 kg klases 28 mm sešstūrveida spīļpatronas atskaldāmurs
 • SPĒCĪGA TRIECIENA ENERĢIJA UN ZEMS VIBRĀCIJU LĪMENIS
 • VIENKĀRŠA EKSPLUATĀCIJA — NEKĀDU ELEKTROBAROŠANAS VADU UN BENZĪNA MOTORA RADĪTO IEROBEŽOJUMU
 • VIENS PILNĪBĀ UZLĀDĒTS AKUMULATORS NODROŠINA IESPĒJU IZKALT 12 M GARU, 200 MM DZIĻU UN 300 MM PLATU TRANŠEJU
Uzzināt vairāk
MX FUEL™ 150 mm dimanta kroņurbju urbjmašīna
 • KROŅURBŠANA AR PĀRLIECĪBU
 • VEICIET LĪDZ PAT 152 MM ATVERU KROŅURBŠANU
 • LIELĀKA PRODUKTIVITĀTE, PATEICOTIES ĪSĀKAM UZSTĀDĪŠANAS LAIKAM
Uzzināt vairāk
MX FUEL™ lielā kanalizācijas cauruļu tīrīšanas ierīce ar POWERTREDZ™
 • POWERTREDZ™ PALĪGSISTĒMA IERĪCES PACELŠANAI
 • JAUDA ATTĪRĪT SAKNES LĪDZ PAT 60 M GARUMĀ
 • NETĪRUMU IETVERŠANA
Uzzināt vairāk
MX FUEL™ stāvlampa
 • VISPORTATĪVĀKĀ 3 m STĀVLAMPA IEKŠTELPĀM/ĀRTELPĀM
 • 27 000 LŪMENU DARBA VIETAS UN DARBA ZONAS APGAISMOŠANAI
 • IZTURĪGA PRET SPĒCĪGU VĒJU
Uzzināt vairāk

Izstrādāta visprasīgākajām
nozarēm pasaulē

Engineered for the most Demanding Trades in the World Engineered for the most Demanding Trades in the World Engineered for the most Demanding Trades in the World

Powerstate™ bezkontaktu motors

Izstrādāts precīzi katras ierīces vajadzībām.

Optimizēts ideālai snieguma, portativitātes un produktivitātes kombinācijai.

Konstruēts, izmantojot maksimālu vara saturu un augstākās klases retzemju metāla magnētus.

Powerstate™ Brushless Motor

Redlink Plus™ inteliģentā sistēma

Nozares visprogresīvākā instrumentu elektronikas sistēma.

Nodrošina instrumentu aizsardzību, pateicoties savā klasē labākajai temperatūras un pārslodzes uzraudzībai.

Nodrošina saziņu darba laikā, optimizējot instrumenta sniegumu.

Redlink Plus™ Intelligence

MX FUEL™ Redlithium™ akumulators

Nozares līderis litija jonu tehnoloģijas jomā

Patentētā konstrukcija nodrošina aizsardzību pret šļakatu, ūdens un skarbu vides apstākļu iedarbību.

Izturīgā elektroniskā sistēma optimizē katras instrumenta un akumulatora kombinācijas sniegumu.

MX Fuel™ Redlithium™ Battery Pack

NEKĀDU EMISIJU

MX FUEL™ ne vien nodrošina maiņstrāvas benzīna motora instrumentiem līdzvērtīgu jaudu, bet arī PILNĪBĀ NOVĒRŠ EMISIJU.

Tā kā šī jaunā platforma izslēdz izgarojumu un emisiju, lietotājam tiek nodrošināta iespēja mazināt sevis radīto oglekļa emisiju ietekmi, kā arī uzlabot veselību un drošību, jo tiek novērsta ar instrumentu lietošanu saistītā kaitīgo izgarojumu, trokšņa un vibrāciju izdalīšanās.

Rezultātā palielinās produktivitāte, jo tādējādi lietotāji var veikt darbu iekštelpās, tranšejās, tuneļos vai pat raktuvēs, neuztraucoties par benzīna motora radītajiem ierobežojumiem. Šī jaunā sistēma ne vien ietaupa galalietotāja laiku, jo vairs nav jāuzpilda degviela un ir atvieglots instrumenta iedarbināšanas process, bet arī nodrošina izmaksu ietaupījumu uz degvielas patēriņa un motora tehniskās apkopes rēķina.

NEKĀDU EMISIJU
DEGVIELAS IZMAKSU IETAUPĪJUMS
APKOPES IZMAKSU IETAUPĪJUMS
VIDE
VESELĪBA
DROŠĪBA
PRODUKTIVITĀTE
DEGVIELAS IZMAKSU IETAUPĪJUMS

"Neatkarīgi no jūsu atrašanās vietas akumulatora darbināta aprīkojuma izmaksas ir būtiski zemākas, salīdzinot ar benzīna motora aprīkojuma izmaksām, tāpat kā arī elektroauto izmaksas ir zemākas, salīdzinot ar hibrīdauto izmaksām.

Salīdzinot MX FUEL™ parocīgo instrumentu sistēmu ar tās tiešajiem konkurentiem, sistēmas ierīču nodrošinātais vidējo izmaksu samazinājums viena gada laikā: MX FUEL™ ripzāģis ― par vairāk nekā €240; atskaldāmurs ― par vairāk nekā €1700; stāvlampa ― par vairāk nekā €1800******.

Salīdzinot MX FUEL™ instrumentus ar to tiešajiem konkurentiem, mēs noskaidrojām, ka viena gada laikā, izmantojot vienu MX FUEL™ ripzāģi, jūs varat samazināt izmaksas par vairāk nekā €250. Savukārt, izmantojot atskaldāmuru, izmaksu samazinājums var sasniegt gandrīz €1000, bet, izmantojot stāvlampu, izmaksu samazinājums ir vairāk nekā €1500.

APRĒĶINIET IZMAKSU IETAUPĪJUMU"

APKOPES IZMAKSU IETAUPĪJUMS

Jūs ietaupāt ne vien uz degvielu, kas nav jāiegādājas, bet arī ietaupāt uz apkopi. Benzīna aprīkojumam ir daudz detaļu, kas var pārstāt funkcionēt, piemēram, aizdedzes sveces, degvielas filtri, karburatori, gaisa filtri, dzensiksnas un startera auklas. Pastāv arī vairākas iespējamās kļūmes attiecībā uz degvielas maisījuma veidošanu divtaktu motoriem, piemēram, neprecīza maisījuma attiecību ievērošana vai motoreļļas nepievienošana benzīnam. Šīs kļūmes var radīt lielas izmaksas.

MX FUEL™ darbību nodrošina POWERSTATE™ bezkontaktu elektriskais motors. Elektriskajiem motoriem nav nepieciešama plaša spektra apkope, jo tie konstruktīvi ietver vien dažas dilstošas daļas, un salīdzinot ar benzīna motoriem, nepastāv nepareiza lietojuma vai apkopes risks.

Bezvadu revolūcija parocīgo instrumentu tirgū ir vien sākuma stadijā. Nepārtrauktas investīcijas akumulatora tehnoloģijā tagad nodrošina iespēju novērst emisijas, samazināt troksni un vibrāciju, kā arī novērst benzīna motora apkopes nepieciešamību un vispārīgos riskus, kuri saistīti ar šībrīža benzīna un maiņstrāvas aprīkojumu, būtiski ietekmējot lietotāja drošību un produktivitāti.

APRĒĶINIET IZMAKSU IETAUPĪJUMU

VIDE

Mūsu novērotie šībrīža tirgus risinājumi ietver iekšdedzes dzinējus, kas rada emisiju, piemēram, CO2, SO2, slāpekļa oksīdi un cietās daļiņas. Dažas no šīm gāzēm ir siltumnīcas efektu veicinošas, radot klimata pārmaiņas, bet citas gāzes ir kaitīgas vienīgi cilvēkam un apkārtējai videi. Mēs jau šobrīd varam novērot valstu piemērus, kuros tiek ieviestas prasības izmantot mazāku emisiju radošus risinājumus, kā arī, iespējams, varēsim novērot bezemisiju būvobjektus darbībā pat jau no 2025. gada.

Ņemot vērā šo informāciju, MX FUEL™ klāsts ir profesionālo lietotāju nākotne. MX FUEL™ ripzāģis viena gada laikā var samazināt CO2 emisiju atmosfērā par vairāk nekā 332,28 kg, salīdzinot ar tiešajiem benzīna motora konkurentiem**. MX FUEL™ atskaldāmurs viena gada laikā var samazināt CO2 emisiju par vairāk nekā 2433,60 kg***, bet MX FUEL™ stāvlampa viena gada laikā var samazināt CO2 emisiju par vairāk nekā 4061,57 kg****.

Salīdzinot šos datus ar reālas vides apstākļiem, kravas furgons, gadā nobraucot vidēji 10 000 km, rada aptuveni 907 kg CO2 emisiju*****. Šie MX FUEL™ risinājumi sašūpos nozari, tuvinot to tīrākai, drošākai un produktīvākai darba videi.

VESELĪBA

Emisiju novēršana nav vienīgi ieguvums apkārtējai videi. Ar MX FUEL™ BEZEMISIJU sistēmu nepastāv darba izpildes vietas ierobežojumu. Tagad lietotāji bez nekāda veida ierobežojumiem var veikt darba izpildi iekštelpās, tranšejās, tuneļos vai pat raktuvēs.

Salīdzinot ar tiešajiem benzīna motora konkurentiem, MX FUEL™ instrumentu sistēma nodrošina mazāku vibrāciju līmeni un būtiski samazinātu trokšņa līmeni. Jaunais MX FUEL™ atskaldāmurs ir aprīkots ar jauno pretvibrāciju sistēmu, lai vēl vairāk samazinātu kopējo vibrācijas ietekmi uz lietotāja ķermeni. Konstruktīvais risinājums ietver ierīces galvas norobežošanu no trieciendarbības mehānisma, vēl vairāk norobežojot lietotāju no trieciendarbības zonas. Benzīna motora darbināti ripzāģi, ģeneratori un stāvlampas parasti būvobjektā rada vairāk trokšņa. Neizmantojot benzīna motora ierīces, kopējais ierīču radītais trokšņa līmenis būvobjektā tiek būtiski samazināts.

DROŠĪBA

Benzīns būvobjektā rada dažāda veida drošības riskus. Tā īpašās uzglabāšanas un transportēšanas prasības rada laika un naudas zaudējumus. Ņemot vērā benzīna motora ierīču specifiku, nav iespējams garantēt 100% drošību būvobjektā apstākļos, kad tiek izmantota šāda viegli uzliesmojoša degviela.

Papildu drošības risks ir ierīču darbināšana tukšgaitā. Izmantojot benzīna ripzāģi, lietotājs vairumā gadījumu starp griešanas izpildēm ripzāģi novietos tukšgaitas stāvoklī, nevis izslēgs to. Motora vibrācijas dēļ ierīce var sadurties ar tuvumā esošiem priekšmetiem vai nokrist no virsmas, radot traumas lietotājam un/vai citām personām. Pateicoties visos klāsta risinājumos integrētajai MX FUEL™ palaišanas spiedpogai, kas ik reizi ierīci ieslēdz dažu sekunžu laikā, lietotājam tiek būtiski ietaupīts laiks, novēršot nepieciešamību ierīci darbināt tukšgaitā. Radot vispārīgi drošāku darba vidi, MX FUEL™ arī novērš nepieciešamību būvobjektā nodrošināt benzīna pieejamību, kas savukārt nozīmē, ka nav jāveic maisījuma veidošana, nepastāv risks izšļakstīt degvielu uz ierīces, nav jāpārvietojas ar tukšgaitas stāvoklī esošu ierīci.

PRODUKTIVITĀTE

Viens no lielākajiem lietotāju neapmierinātības cēloņiem ir laika tērēšana iestatīšanas procesam, neveltot to griešanai vai drupināšanai, darbam par ko tiek saņemta alga.

Ripzāģa uzpildīšana aizņemt daudz laika, it īpaši salīdzinot ar to, cik ātri griešanas process var tikt uzsākts, ja vien ir jāievieto akumulators, jāpiespiež ieslēgšanas poga un palaidējslēdzis. Šādu ierīces ieslēgšanas procesu lietotājiem var būt nepieciešams atkārtot pat 10 reizes dienā, ja vien ierīce netiek darbināta tukšgaitā visas dienas garumā. Atkārtojot ierīces ieslēgšanas procesu 10 reizes dienā, lietotāji sekas šim procesam sāks izjust savās rokās. Taču, izmantojot MX FUEL™ tehnoloģiju, pastāv būtisks laika ietaupījuma potenciāls. Laiks ir nauda.

Plaša sistēmas saderība

Plaša sistēmas <strong>saderība</strong>

Esam apņēmušies garantēt mūsu lietotāju ieguldījumu drošību, nodrošinot augstas efektivitātes, uz nozares vajadzībām orientētus risinājumus, kas ir pilnībā saderīgi ar MX FUEL™ Redlithium™ akumulatoriem.

VISI MX FUEL™ instrumenti ir aprīkoti ar ONE-KEY™ instrumenta izsekošanas un drošības sistēmu.
ONE-KEY™
IZSEKOŠANA
PĀRVALDĪŠANA
DROŠĪBA
PIELĀGOŠANA
ONE-KEY™

ONE-KEY™ ir pirmā digitālā instrumentu un aprīkojuma platforma, kas apvieno bezmaksas inventāra pārvaldības programmatūru un nozares viedākos instrumentus. ONE-KEY™ nodrošina jauna līmeņa vadību un piekļuvi informācijai, revolucionizējot darba izpildes veidu.

IZSEKOŠANA

IZSEKOJIET INSTRUMENTU ATRAŠANOS JEBKURĀ VIETĀ

 • Nosakiet instrumentu atrašanās vietu, izmantojot integrēto Bluetooth tehnoloģiju
 • Izmantojiet nozares lielākā izsekošanas tīkla priekšrocības
 • Saņemiet paziņojumus, kad tiek atrasti pazaudēti instrumenti

PĀRVALDĪŠANA

PĀRVALDIET SVARĪGU INSTRUMENTU INFORMĀCIJU

 • Augšupielādējiet pirkuma informāciju
 • Uzglabājiet apkopes dokumentāciju
 • Iestatiet periodiskās apkopes atgādinājumus

DROŠĪBA

NODROŠINIET PAZAUDĒTU VAI NOZAGTU INSTRUMENTU DROŠĪBU

 • Izslēdziet instrumentus, novēršot nesankcionētu izmantošanu
 • Attālināti bloķējiet pazaudētus vai nozagtus instrumentus, kad tie tiek konstatēti ONE-KEY™ tīklā
 • Saņemiet paziņojumus par instrumentu bloķēšanu

PIELĀGOŠANA

INSTRUMENTA VADĪBA

Vienīgi stāvlampai

 • Pielāgojiet instrumenta veiktspējas iestatījumus atbilstoši lietotāja vajadzībām
 • Saglabāti režīmi nodrošina augstāku vadāmības līmeni ātrākai darba paveikšanai
 • Uzlabo lietotāju darba produktivitāti, drošību un efektivitāti

LIELAS IZTURĪBAS GARANTIJA

MILWAUKEE® instrumentiem un akumulatoriem tiek nodrošināta standarta 1 gada garantija. Lai saņemtu pagarināto garantiju, lūdzu, apmeklējiet milwaukeetool.eu.

MX FUEL™ instrumentu garantija var tikt pagarināta no 1 gada līdz maksimums 2 gadiem (1+1). MX FUEL™ akumulatoriem tiek nodrošināta standarta 1 gada garantija, kas var tikt pagarināta līdz maksimums 2 gadiem (1+1). Lai saņemtu pagarināto garantiju, ir jāveic sava produkta reģistrēšana tīmekļa vietnē 30 dienu laikā no iegādes brīža.

Katrs MILWAUKEE® instruments pirms rūpnīcas pamešanas ir pārbaudīts, veicot visaptverošu oficiāli apstiprinātu procedūru, un ir saņēmis NOTHING BUT HEAVY DUTY™ kvalifikācijas garantiju.

Mēs, MILWAUKEE® Tool komanda, ārkārtīgi lepojamies ar saviem produktiem un pakalpojumiem, ko piedāvājam saviem klientiem-profesionāļiem. Garantijas pagarinājums ir pieejams vienīgi tajās valstīs, kas norādītas mūsu garantijas reģistrācijas tīmekļa vietnē. Pagarinātās garantijas piedāvājums neattiecas uz produktiem, kas tiek izmantoti nomas nozarē, akumulatoru lādētājiem un komplektācijā ietilpstošajiem piederumiem. Lai iepazītos ar visiem noteikumiem un nosacījumiem, lūdzu, apmeklējiet milwaukeetool.eu.

Iepazīstieties ar citām mūsu
akumulatora sistēmām
<%# Title %>

ONE-KEY™

Vairs nekādu izklājlapu.
Vairs nekādas dīkstāves.
Tikai produktivitāte un veiktspēja.

ESIET PIRMAIS, KURŠ PAR TO UZZINA

*MX FUEL™ ietver trīs ekskluzīvas Milwaukee Tool inovācijas ― POWERSTATE™ bezkontaktu motoru, REDLINK PLUS™ inteliģento sistēmu un MX FUEL™ REDLITHIUM™ akumulatoru, nodrošinot aprīkojuma risinājumu platformu, kas izstrādāta no pašiem pamatiem un pārsniedz profesionāla pielietojuma prasības.
** Aprēķins ir balstīts uz izcenojumiem Vācijā https://www.milwaukeetool.eu/support/mx-fuel-calculations/mxf-cos350/
*** Aprēķins ir balstīts uz izcenojumiem Vācijā https://www.milwaukeetool.eu/support/mx-fuel-calculations/mxf-dh2528h/
**** Aprēķins ir balstīts uz izcenojumiem Vācijā https://www.milwaukeetool.eu/support/mx-fuel-calculations/mxf-tl/
*****Aprēķins ir balstīts uz izcenojumiem Vācijā. 200 darba dienas, 4 stundas dienā, 1 litrs divtaktu degvielas = 2,63 kg CO2; 1 litrs dīzeļdegvielas = 3,02 kg CO2
******Aprēķins ir balstīts uz izcenojumiem Vācijā https://www.milwaukeetool.eu/support/mx-fuel-calculations/