Atgriezties Stiprināšana
Izliekuma un taisnleņķa adapteri