INDIVIDUĀLIE AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI
Individuālie aizsardzības līdzekļi laika gaitā ir piedzīvojuši maz jauninājumu, liekot lietotājiem pielāgot aizsargaprīkojumu savām vajadzībām. Mēs veltījām laiku mūsu klientu vajadzību izzināšanai un individuālo aizsardzības līdzekļu izstrādei no pašiem pamatiem, radot cimdus ar pretsagriešanās aizsardzību, kas ļauj lietotājiem pielāgoties jebkāda veida darba apstākļiem, kā arī radot visu dienu valkājamas aizsargbrilles ar izturīgām, neaizsvīstošām lēcām. MILWAUKEE® izstrādā inovatīvus risinājumus, kas nemazina lietotāju produktivitāti, tādējādi radot drošus un produktīvus darba apstākļus.
PRODUKTU KATEGORIJAS